Veilig sporten

Blijf je stil of praat je erover?

Sporten in een veilige omgeving vinden wij belangrijk. Grensoverschrijdend gedrag kan echt niet! Als je iets ziet of meemaakt dat niet kan; praat erover of meld het. Wij luisteren naar wat je hebt gezien of je is overkomen. Praat nu. Voor jezelf, voor een ander, voor de sport.

Wat kan je melden?

Alles kan en mag gemeld worden wat jij belangrijk vindt. Dit houdt niet in dat iedere melding een groot onderzoek vraagt, maar wel dat iedere melding opvolging verdient.

Zie je dus iets of heb je zelf iets mee gemaakt?

Neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon Melinda Emaus. Zij is te bereiken via het volgende e-mail adres: vertrouwen@deklupindeventer.nl.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten, denkt mee en kent het sport netwerk. De vertrouwenscontactpersoon is géén hulpverlener en doet niet zelf onderzoek bij incidenten. De vertrouwenscontactpersoon heeft een belangrijke rol in zichzelf zichtbaar maken en veilig sporten op de agenda te houden. Samen met het bestuur zet de vertrouwenscontactpersoon zich in voor een eerlijke en positieve sportcultuur binnen jullie vereniging.

Meer informatie over veilig sporten vindt je op de website Centrum Veilige Sport.