Samenwerking

Deventer Sportploeg

De Deventer Sportploeg is de meest bijzondere sportploeg van Deventer. Alle sporters hebben namelijk een verstandelijke beperking. Zij sporten bij verschillende reguliere sportverenigingen in de stad, op hun eigen niveau. Sporten is gezond en leuk om te doen. Het plezier dat de sporters van de Deventer Sportploeg hebben in het beoefenen van hun sport is groot. Ze zijn trots op de prestaties die ze leveren en ze genieten van de aandacht die ze krijgen.

Sportcarrousel

Op de locatie waar je werkt of waar je naar school gaat allerlei sporten uitproberen om te kijken welke sport bij jou past! Sporten is gezond. Niet alleen voor lijf en leden, maar ook vanwege de sociale contacten met anderen. Voor kinderen en volwassen met een (verstandelijke) beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt, is het niet altijd makkelijk om een sport(vereniging) te vinden die bij je past. De Sportcarrousel helpt daarbij een handje.

Iedereen Actief

Iedereen Actief is het programma dat aangepast sporten en cultuuractiviteiten onder de aandacht brengt in de regio. Onder het motto ‘Ontdek en doe mee!’ legt Iedereen Actief duurzame verbindingen tussen aanbieders (professionals en vrijwilligers) en gebruikers (deelnemers en organisaties).
In vier thema’s zetten we aanbod en tips op een rijtje. Die vier thema’s zijn:

– Ontmoeten en kennismaken
– Sporten en bewegen
– Inclusie en diversiteit
– Scholen en opleiden

Rechtop!

Rechtop! is een project van de Gemeente Deventer met als motto Meedoen! in Deventer. Meedoen! omdat het leuk en gezellig is, Meedoen! om uzelf te ontwikkelen en Meedoen! om uw talenten ten volle te benutten. Rechtop! wil iedereen de kans bieden om mee te doen en doet dit op verschillende manieren. Speciaal voor mensen met een laag inkomen bestaat een kortingsregeling.

Stichting Leergeld

Meedoen aan sport en spel,  meedoen aan activiteiten die er toe bijdragen dat ze leren winnen en leren verliezen en meedoen aan activiteiten die een goede ontplooiing mogelijk maken.
Om voor ondersteuning door Leergeld Deventer in aanmerking te kunnen komen gelden de volgende basisregels:
– Het gezin of huishouden moet woonachtig zijn in de gemeente Deventer;
– De kinderen zijn in de leeftijd van 4 tot 18 jaar;
– Het inkomen van het gezin of het huishouden is ten hoogste 120% van de voor het huishoudtype
van toepassing zijnde bijstandsnorm.