Privacy

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting de Klup, gevestigd te Deventer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41244313,
hierna te noemen: `de Klup`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: sectretaris@deklupindeventer.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelPersoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Uitvoeren van de lidmaatschaps-
overeenkomst.
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst.• Stichting de Klup
Administratie• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.• Stichting de Klup
• Accountant
• Rabobank
Verzekering• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst.• Gehandicapten sport Nederland
Wedstrijden• Voornaam
• Achternaam
• Geboortedatum
• Geslacht
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst.• Deventer Sportploeg
• Special Olympics
Versturen digitale berichten, waaronder informatie mailings• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomstZolang als men aangemeld is.• Stichting de Klup

Toestemming

Voor het delen van mulitimedia (met bijvoorbeeld media) geeft u apart toestemming. In het toestemmingsformulier staat duidelijk:

  • voor welke multimedia uw toestemming geldt
  • voor welk doel de toestemming wordt gegeven
  • met welke partijen de multimedia zullen worden gedeeld

U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar . Indien u uw toestemming intrekt zal de de Klup vanaf dat de multimedia die op deze grondslag zijn verwerkt niet meer verwerken. De multimedia die tot de intrekking zijn gebruikt, blijven rechtmatig gebruikt.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens/multimedia door de de Klup, neem dan contact met ons op. We zullen in overleg proberen een oplossing te vinden.

Wijzigingen privacyverklaring

De Klup kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. De Klup raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

De website van Stichting de Klup gebruikt functionele cookies.