2e Nieuwbrief De Klup in Deventer 2023-2024

Belangrijk bericht over de herfstvakantie

Let op wijzigingen activiteiten herfstvakantie 2023!

In onze kalender 2023-2024 staat de herfstvakantie Deventer en omgeving verkeerd vermeld. De juiste datum is maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober.

De handvaardigheid dinsdag 17 oktober en donderdag 19 oktober gaan wel door.
De handvaardigheid dinsdag 24 oktober en donderdag 26 oktober komen te vervallen.

De zwemles zaterdag 21 oktober van 16.30 – 17.15 uur gaat wel door.
De zwemles zaterdag 21 oktober van 17.15 – 18.00 uur gaat wel door.
De zwemlessen op zaterdag 28 oktober komen te vervallen.

Samen wandelen zondag 15 oktober 2023.

De Klup in Deventer Samen Wandelen coaches wandelen eens in de 6 weken op zondagmorgen en iedereen is welkom! Het is een instuif wandelactiviteit voor mensen met en zonder beperking. De start is bij verschillende sportaccommodaties en vindt plaats in de omgeving van die accommodatie.

De route van ongeveer 5 kilometer start om 10.00 uur. Voor vertrek drinken we een kopje koffie of thee bij de startlocatie. De startlocatie op zondag 15 oktober is bij Tafeltennis-vereniging Swift, Bekkummerstraat 11 7416ZN Deventer.

De kosten per wandeling zijn € 3,00 inclusief koffie/thee vooraf. De stappenjaarkaart €20,00 inclusief koffie/thee en deelname Deventer Avond4daagse. Ben jij erbij!

Activiteiten kalender De Klup in Deventer 2023 – 2024

Onze digitale kalender is te vinden via de volgende link:
Activiteitenkalender De Klup in Deventer
Papieren versie niet ontvangen? Vraag er een aan Bianca.
Bewaar dit exemplaar goed omdat er maar een beperkte oplage van is.

Namens het bestuur
Edith de Gruijl voorzitter
Bianca van Hoof secretaris
Herke Beukens penningmeester.
2e nieuwsbrief september 2023