Beste deelnemer,

Allereerst nog de beste wensen voor 2021. We hopen dat iedereen de feestdagen goed is doorgekomen.

Lockdown
Gisteravond is er weer een persconferentie geweest. Tijdens deze persconferentie is verteld dat de lockdown verlengd is tot 9 februari. Dat betekent dat we nog geen activiteiten kunnen starten. Zodra we weer wat mogen, dan zullen we dat laten weten.

Contributie
Deze maand zou de contributie over het 4e kwartaal 2020 geïncasseerd gaan worden. Als bestuur zien wij daarvan af. We zijn vorig jaar september wel gestart met een aantal activiteiten, maar door de coronamaatregelen hebben we die ook weer moeten staken. Het goede nieuws is dat wij voor de huurkosten van het zwembad gecompenseerd zijn en dat we een mooi sponsor bedrag hebben ontvangen, waardoor we de contributie ook kunnen kwijtschelden. Wat er gebeurt met de contributie voor het 1e kwartaal 2021 is nog even afwachten. Hangt onder andere af of we opnieuw gecompenseerd worden voor de huur. In april 2021 nemen wij hier als bestuur een besluit over. Wij zullen je tegen die tijd informeren.

Met vriendelijke groet,

Bestuur de Klup Deventer

Herman, Bianca en Edith


Wie zijn wij?

De Klup is een stichting die sport en ontspanningsactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke (en meervoudige) beperking in Deventer en omgeving.

De Klup biedt aan zowel mensen die thuis wonen of (begeleid) zelfstandig wonen, als aan bewoners van wooncentra mogelijkheden tot sport en ontspanningsactiviteiten. De Klup draait bijna volledig op vrijwilligers.

Het bestuur bestaat uit:

BestuursfunctieNaamE-mailTelefoonnummer
VoorzitterEdith de Gruijl06 54393544
SecretarisBianca van Hoof06 23856831
PenningmeesterHerman Zwiers06 10095808