Beste deelnemer zwemmen, handvaardigheid, samen wandelen en instuif activiteiten,

Hopelijk gaat alles goed met jullie en zijn jullie allemaal nog gezond. Met ons gaat ook alles goed en zijn we alweer een tijdje bezig met zwemles geven aan kinderen tot 13 jaar. Gelukkig verloopt dat allemaal naar wens.

Versoepeling maatregelen
Maandag is bekend gemaakt dat binnensport en activiteiten weer mogelijk zijn onder voorwaarden. Zwembaden, De Kuip en handvaardigheid lokaal vallen hier ook onder. Er zijn een aantal regels verbonden aan het weer openstellen van de activiteiten. Zo mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn en moet de 1,5 meter afstand in acht worden genomen.

Besluit bestuur
Organisatorisch krijgen we het niet voor elkaar om iedereen weer deel te kunnen laten nemen aan zwemmen, handvaardigheid en instuif activiteiten. De buitenactiviteit Samen Wandelen gaat zondag 6 juni wel door voor maximaal 30 deelnemers. Info volgt via wandel coördinatoren Jucetta en Antoinette. Zwemmen, handvaardigheid en instuif activiteit zijn we met te veel deelnemers en kunnen we de 1,5 meter afstand niet waarborgen. Daarom hebben wij als bestuur besloten om de zwemlessen voor onze deelnemers boven de 13 jaar, handvaardigheid en instuif dit seizoen niet meer op te starten. Tuurlijk is dit een bericht dat jullie liever niet horen en wij niet graag vertellen, maar we kunnen gewoon niet aan de maatregelen voldoen.

We hopen in september iedereen weer te kunnen begroeten met meer mogelijkheden. We zullen jullie tijdig informeren.

PS: Momenteel streeft het kabinet naar nieuwe versoepelingen op 9 juni, waarvoor het op 1 juni de knoop doorhakt. “zeker denkbaar” dat de derde stap in het heropeningsplan van het kabinet eerder kan worden gezet dan gepland. Daarmee hopen we het seizoen toch met alle vrijwilligers en deelnemers samen af te kunnen sluiten. Hoe en waar laten we iedereen weten op het moment dat het ook mogelijk is.

Met vriendelijke groet,
Bestuur de Klup Deventer
Herman, Edith, Bianca


Wie zijn wij?

De Klup is een stichting die sport en ontspanningsactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke (en meervoudige) beperking in Deventer en omgeving.

De Klup biedt aan zowel mensen die thuis wonen of (begeleid) zelfstandig wonen, als aan bewoners van wooncentra mogelijkheden tot sport en ontspanningsactiviteiten. De Klup draait bijna volledig op vrijwilligers.

Het bestuur bestaat uit:

BestuursfunctieNaamE-mailTelefoonnummer
VoorzitterEdith de Gruijl06 54393544
SecretarisBianca van Hoof06 23856831
PenningmeesterHerman Zwiers06 10095808